HOW โซล่าเซลล์รูฟ CAN SAVE YOU TIME, STRESS, AND MONEY.

How โซล่าเซลล์รูฟ can Save You Time, Stress, and Money.

How โซล่าเซลล์รูฟ can Save You Time, Stress, and Money.

Blog Article

จะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ได้รับการรับรองหรือไม่?

ผลงาน การติดตั้ง ระบบโซล่ารูฟ ขายไฟฟ้า solar roof

“วิธีง่ายๆ ในการลดผลกระทบที่เลวร้าย  คือการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ประเทศไทยโชคดีที่มีแดดออกทุกวัน และทำให้โซล่าเซลล์กลายเป็นตัวเลือกที่น่าลงทุนอย่างจริงจัง”

          ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.

การประเมินกำลังผลิตเบื้องต้นในการติดโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับผู้ที่สนใจ ​

This Site employs cookies to help your working experience Whilst you navigate as a result of the website. Out of those, the cookies which have been categorized as important are stored on the browser as They're important for the Doing โซล่าเซลล์รูฟท๊อป the job of basic functionalities of the website.

ทิศทางที่เหมาะสมกับการติดตั้งแผงโซล่ารูฟบนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย

เป็นโครงการที่ดีมากๆยินดีเข้าร่วมด้วยทันที

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ ระบบสำรองน้ำ

ในปัจจุบันที่โรงงานอุสาหกรรมจำนวนไม่น้อยเลยที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อป เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสำคัญที่ใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในอุสาหกรรม แน่นอนว่าการติดตั้งโซล่ารูฟนั้นต้องใช้งบประมาณในระดับหนึ่งในการติดตั้งเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในระดับอุสาหกรรม แต่ก็ถือเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าในระยะยาว การใช้โซล่าร์รูฟท็อปจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่จำนวนที่ค่อนข้างกว้างเพื่อทำการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ดังนั้นส่วนใหญ่จึงมักนิยมใช้พื้นที่บนหลังคา หรือบนดาดฟ้าเพื่อติดตั้งแทน ซึ่งต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคำนวนจุดติดตั้งได้อย่างเหมาะสม ให้แผงโซล่าร์เซลล์สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่

เป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่จะนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในตอนกลางวัน ได้จากแสงอาทิตย์นำมาเก็บสะสมไว้ภายในก้อนแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้งานในภายหลังในเวลาที่ต้องการได้ ทำให้ระบบนี้สามารถทำงานแยกเดี่ยวได้ด้วยตัวของมันเอง ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทยอย่างการไฟฟ้าแต่อย่างใด ซึ่งระบบนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือตอนกลางคืนที่ระบบโซล่าเซลล์ไม่สามารถกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการนำแบตเตอรี่ที่มีการชาร์จไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันมาใช้ในตอนกลางคืน แน่นอนว่าสามารถใช้เป็นไฟฟ้าสำรองในวันที่ฟ้าดับได้ด้วย นอกจากนั้นระบบนี้ยังเหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ลำบาก หรือพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงได้

สมัครรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของเรา

เมื่อเราได้รับการพิจารณาจากเขตโยธาท้องถิ่น และการไฟฟ้าฯเรียบร้อยแล้ว ให้เรานำเอกสารที่ได้รับมายื่นเรื่องต่อไปที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับเรื่องและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงานตามประเภท ขนาดและลักษณะของกิจการพลังงาน ตลอดจน ตรวจสอบการและสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตทั้งก่อนและหลังในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ กกพ.

สินค้าเสียหายอันเกิดจากคุณภาพ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนให้ใหม่

Report this page